Over

Fit4Vit

Compleet Fysiek en Cognitief Beweeg Activiteiten Concept voor bijna elke leeftijd.


Fysieke activiteit en oefening zijn, in een aantal studies over de afgelopen jaren, gekoppeld aan cognitieve vaardigheden en capaciteiten maar, hoewel de studies een duidelijke correlatie tonen tussen de twee, krijgen slechts weinigen de aanbevolen dosis beweging om hun cognitieve, mentale, en lichamelijke gezondheid te stimuleren en te behouden. Cognitieve vaardigheden kunnen aanzienlijk verslechteren met de leeftijd en leiden tot verschillende vormen van dementie, dit maakt de fysieke activiteit tot een van de essentiële factoren voor het behoud van een goede cognitieve en fysieke gezondheid, vooral onder de oudere bevolking. Activiteiten zoals Virtueel Fietsen, Virtueel Wandelen, Virtueel Roeien, Virtuele 'Andere Bewegingen' die extra motivatie bieden met elementen zoals interactieve (3D) rondleidingen en competitie zijn misschien de gezochte optie die een grotere participatie ontlokt bij de senioren en meer cognitieve voordelen biedt dan traditionele oefeningen.


Fit4Vit bestaat in de basis uit drie componenten;

  1. het meten van de beweging (veelal de sensor genoemd) op drie verschillende manieren
  1. sensor contactloos

    b. sensor op lichaam

    c. sensor op toestel

  1. het verwerken van de gemeten beweging (veelal met een computer)
  2. het presenteren en of feedback geven (veelal door presentatie op een TV- of projectiescherm)


Sensor Contactloos

3D image sensor

 

De 3D image sensor is een apparaat welke op een minimale afstand wordt geplaatst van de bewegende persoon. De sensor heeft een bepaald meetgebied waar binnen de bewegende persoon zich moet blijven bevinden; het beweeg-gebied, of beweeg-ruimte. De sensor kijkt als een camera naar de persoon en detecteert en meet het gehele lichaam en berekent continu waar het lichaam en de ledematen zich bevinden binnen het beweeg-gebied. De 3D image sensor bevat een eigen computer interface en is direct verbonden met de computer. De computer bevat de noodzakelijke software en zorgt voor de directe (Bio) feedback en presentatie op een apart (TV of Projectie) scherm.


Sensor op Lichaam

3D displacement sensor

 

De 3D displacement sensor is een klein apparaat ter grootte van een polshorloge welke direct of indirect op het lichaam en op de ledematen kan worden geplaatst. De sensor kan eenvoudig en snel met kleefpleisters of met klittenband op de juiste plaats van het lichaam en de ledematen worden aangebracht. Om er zeker van te zijn dat de bewegings oefeningen correct worden uitgevoerd kan er gebruik gemaakt worden van een 2e sensor (compensatie sensor) welke de metingen controleert. De 3D displacement sensor heeft een draadloze verbinding met een op afstand geplaatst interface kastje. Het interfacekastje is direct verbonden met de computer welke de noodzakelijke software bevat en zorgt voor de directe (Bio) feedback en presentatie op een apart (TV of projectie) scherm

.

Sensor op Toestel

2D dsplacement sensor

 

De 2D displacement sensor kan op elk (aanwezig) toestel worden geplaatst. De sensor meet de bewegingen van het toestel en stuurt de meetsignalen door naar een interface module. Afhankelijk van de situatie ter plekke wordt de sensor met een kabeltje of draadloos verbonden met de interface module. De meetsignalen worden opgevangen door de interface module welke direct is verbonden met de computer. De computer bevat de noodzakelijke software en zorgt voor de directe feedback en presentatie op een apart (TV of projectie) scherm.

Fysieke activiteit is van cruciaal belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid op jonge en op oudere leeftijd

Fit4Vit zorgt er voor dat plezier beleven samen gaat met  fysiek bewegen. Wanneer men plezier heeft aan het fysiek bewegen dan zullen ook de mentale en sociale aspecten positief worden beïnvloed. Bewegen gaat over meer dan alleen fysiek actief zijn. Het gaat hierbij om de drie-eenheid van fysiek, mentaal en sociaal bewegen. De basis wordt gelegd bij voldoende  lichaamsbeweging en stimulering van de hersenen bij iedereen. Lichaamsbeweging is goed voor je lijf én ook onmisbaar voor een goede conditie van je brein. Fit4Vit streeft er naar een beweegprogramma aan te bieden waar zowel de fysieke, maar ook de emotionele en sociale vaardigheden geprikkeld en gestimuleerd worden.


Virtuele trainingsprogramma’s kunnen helpen bijna iedereen te laten bewegen en bij het voorkomen van cognitieve achteruitgang en dementie op latere leeftijd.

Iedereen vindt het eigenlijk wel leuk om video games te spelen.  Jonge en Oudere mensen voelen zich veel gelukkiger en kunnen hun brein fitter houden door het spelen van video games. Fit4Vit zorgt er voor dat de video game gekoppeld wordt aan de meeste bewegingsactiviteiten. Hierbij gaat het dan om Virtuele Interactiviteit en Voorwaarts Beweging  Video technieken. Fit4Vit kan eenvoudig aangesloten worden op elke beschikbare Revalidatie en/of Fitness apparatuur.


Het motiveren van mensen om meer te oefenen leidt tot bevordering van hun gezondheid.

Inactiviteit is de meest voorkomende reden voor het verlies van de functionele mogelijkheden op latere leeftijd, maar lichamelijke activiteit kan dit proces effectief vertragen en is een van de belangrijkste factoren bij het bevorderen van het welzijn bij de senioren. Echter, het vasthouden aan beweeg programma's is een belangrijk obstakel. Het vereist grote persoonlijke discipline om lange termijn effecten te hebben. In dit licht zijn fitness games veelbelovend. Er zijn verschillende commerciële fitness games op de markt voor de hand en been bewegingen, stappen en bewegingen van de gewrichten. Zelfs als deze games zijn gemaakt voor kinderen of jonge volwassenen, met veel actie (snelheid, veel informatie op het scherm, grappige geluiden, enz.), kan een aantal van hen met succes worden gespeeld door senioren, maar ze bieden niet altijd goede praktijk oefeningen.


Fit4Vit fitness games zijn speciaal daarvoor ontwikkeld.

De meeste commerciële fitnessgames zijn ontwikkeld en bedoeld voor jongere consumenten en zijn niet afgestemd op de specifieke gezondheid behoeften van de oudere volwassenen en om hun motorische functies te verbeteren. Desalniettemin zorgen deze games ervoor dat bewegen leuker, boeiender en aantrekkelijker is.


Fit4Vit richt zich op de technieken die worden toegepast in professionele games ter bevordering van sociale en motiverende aspecten.

Virtuele Realiteit en Voorwaartse Beweging Technieken worden toegepast om gebruikers geïnteresseerd te houden en gemotiveerd te blijven bewegen op de virtuele tours. Het Fit4Vit virtuele trainingsprogramma biedt een effectieve cardio work-out die wordt aangepast aan de conditie van de gebruiker en is geschikt voor alle leeftijdsgroepen en vaardigheden.


Fit4Vit maakt gebruik van geavanceerde multimedia-technologie.

Fit4Vit gebruikt deze technologieën om de mobiliteit te bevorderen door iedereen aan te moedigen meer fysiek actief te zijn en te motiveren om meer te bewegen door het verhogen van hun zelf werkzaamheid. Dit wordt gedaan door gebruik te maken en het ontwikkelen van een platform voor sociale en lichaamsbeweging games die fysieke en motiverende barrières van de mobiliteit van iedereen vermindert


Fit4Vit biedt een uitgebreid aanbod van producten en mogelijkheden aan voor elke fase, van preventie tot en met revalidatie.

Fit4Vit biedt een leuke manier om gebruikers te stimuleren meer te bewegen, en hen helpt hun motorische vaardigheden te verbeteren of ten minste te handhaven. Toepassingsgebieden zijn trainings- en bewegingsprogramma's voor bijvoorbeeld ouderen of patiënten die moeten revalideren.


Fit4Vit kan een aantal van de risicofactoren in verband met welzijn aan pakken:

Dementie, Cholesterol, Hoge Bloeddruk, Diabetes, Metabolisme, Hart en Ademhaling, Orthopedisch, Functionele beoordeling, Ouder worden.


Don't just be Fit, be gamer fit, go Fit4Vit!