Interactief bewegen

Interactief Bewegen

beleeftv


Interactieve tafel

voor beleving en beweging. bij ons de verwondertafel genoemd. 

per doelgroep zijn er speciale spellenpakketten beschikbaar voor jong en oud.

Ook geschikt voor ouderen met dementie,  

Interactieve muur 

De interactieve muur ook wel sportmuur of beweegmuur. Met een bal, tennisraket of eigen lichaamsbeweging kan je allerlei interactieve spellen spelen en eventueel voor trainingsmodules inzetten.

Beweegmuur

Interactieve vloer 

de beweegvloer is een alles-in-één oplossing die digitaal, interactief spelen, promoten en bewegen mogelijk maakt.

Interactief plafond 


Het systeem projecteert de beelden op het plafond, zodat het systeem gebruikt kan worden door gebruikers die in bed, in een stoel of op een mat liggen. 

Het is een snoezelmiddel, dat de zintuigen prikkelt van personen met zeer beperkte mogelijkheden. Anderzijds vormt het systeem dankzij de interactieve mogelijkheden een sensorische en kinesthetische leeromgeving, waardoor het ook ingezet kan worden voor educatieve en therapeutische doeleinden.