Samenwerking

Samenwerking

Project Het eHealth Gebruikers GildeBoosting the Silver Economy


Vanaf juni 2020 zijn wij officieel partner van project: "Het eHealth gebruikers GildeBoosting the Silver Economy"

Het project is bedoelt om de economische slagkracht van de ‘Silver Economy’ duurzaam aan te jagen, zet het project Het eHealth Gebruikers Gilde in op de succesvolle implementatie (bewustwording, gebruiksvriendelijkheid en verdienmodel) van eHealthdiensten en –producten ter ondersteuning van ouderen, zorgaanbieders én ondernemers. Via het zelf ervaren, co-creëren en integreren van eHealth toepassingen werken ondernemers samen met ouderen en verzorgenden aan de broodnodige cultuuromslag richting de succesvolle inzet van eHealth thuis. Tijdens dit project zullen wij onze aandacht vestigen op Vast.Rehab @Home 

Pitch  Fontys Paramidische Hogeschool  Eindhoven


Vanaf maart 2020 zijn wij officieel partner van Pitch bij Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. PITCH staat voor Platform to Innovate, Test & Connect in Health. 


De jongprofessionals gaan aan de slag met de producten Vast.Rehab & de Verwondermuur. Zij zullen de producten testen, onderzoeken en aanbevelingen doen. Resultaten kunnen opgevraagd worden. 

Ouderen ondersteuning

Stichting Mens Centraal 

Stichting Mens Centraal zet projecten op om eenzaamheid te bestrijden en zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen.


Project: E-healt voor ouderen 

In samenwerking met stichting Menst Centraal hebben we een project ontwikkeld Ehealt voor ouderen. Van de opbrengst worden nieuwe projecten opgezet om ouderen en matelzorgers te ondersteunen.

Energiefietsen

Met Wiltraco zijn we een samenwerking aangegaan voor het ontwikkelen van nieuwe innovaties. 


Wiltraco verhuurt sport en spelmaterialen voor ieder evenement. 

Momenteel is de corebusines energiefietsen. Het opwekken van zowel echte als virtuale energie door te fietsen.